Skolininkams

Remiantis 2016 m. rugsėjo 16 d. UAB "Kėdainių butai" direktoriaus įsakymu Nr. V-196 nustatytas maksimalus leistinas įsiskolinimas administruojamų namų gyventojams, kuris sudaro 100 Eur.

Esant  didesnei nei 100 Eur skolai, administruojamų namų gyventojai gali kreiptis į UAB "Kėdainių butai" sudaryti skolos grąžinimo sutartį, kurioje bus nustatytas mokėjimo laikotarpis ir skolos mokėjimo grafikas.

Gyventojui neatvykus sudaryti skolos grąžinimo sutarties, UAB" Kėdainių butai" dėl skolos išieškojimo kreipsis į teismą.